Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

 

Dane podmiotowe:

 

Władze:

Dyrektor: mgr Marek Nocuła

Zastępca Dyrektora:
mgr Małgorzata Muter
mgr Beata Papis

Kierownik gospodarczy:
mgr Monika Kaczmarczyk

 

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna (pobierz)

 

Status prawny

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie jest szkołą publiczną działającą na podstawie aktów prawnych.

Statut (pobierz)

 

Kompetencje

Organy XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

 

 

Dane przedmiotowe:

 

Struktura majątkowa

Sprawozdanie finansowe XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie za 2022 rok zostało umieszczone na stronie: https://dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Listownie:

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

ul.Żuromińska 4, 03-341 Warszawa

 

Mailowo:

sekretariat.lo46@eduwarszawa.pl

 

Telefonicznie:

+48 22 811-02-63

+48 22 811-24-03

 

Osobiście:

W sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00

 

Ewidencje i rejestry

1. Księga uczniów
2. Arkusze ocen
3. Dzienniki lekcyjne
4. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
5. Dziennik indywidualnego nauczania
6. Dziennik biblioteki szkolnej
7. Dziennik pedagoga szkolnego
8. Ewidencja legitymacji szkolnych
9. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
10.  Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
11.  Księga uchwał Rady Pedagogicznej
12.  Księga kontroli
13.  Dziennik korespondencyjny
14.  Rejestr wydawanych zaświadczeń
15.  Księga absolwentów
16.  Zarządzenia dyrektora szkoły
17.  Ewidencja druków ścisłego zarachowania
18.  Listy pracowników
19.  Akta osobowe pracowników
20.  Akta osobowe byłych pracowników
21.  Ewidencja urlopowa
22.  Ewidencja chorobowa
23.  Kartoteki wynagrodzeń
24.  Dokumentacja finansowo-księgowa
25.  Księgi inwentarzowe

Komórki prowadzące: dyrektor szkoły, zastępca dyrektora, sekretariat, kierownik gospodarczy, kadry.