Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 

XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 

w roku szkolnym 2023/2024

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca - p. Marzena Toton 3AH, 1B

Zastępca - p. Marzena Berlińska 4AN

Skarbnik - p. Katarzyna Stańczak 3BM

Sekretarz - p. Jarosław Balcerzak 2D

 

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 200 zł od dziecka.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
05109018410000000131230697

(w opisie prosimy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia)