Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 

XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 

w roku szkolnym 2021/22

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - p. Marzena Toton 1AHP

Zastępca - p. Marzena Berlińska 2ANP

Skarbnik - p. Katarzyna Stańczak 1BP

Sekretarz - p. Konrad Kulesza 3DP

Członek - p. Edyta Dubil 3CP

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
05109018410000000131230697

Dobrowolna, sugerowana składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 200 zł od dziecka

(w opisie prosimy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia)