Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 

XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 

w roku szkolnym 2022/23

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - p. Marzena Toton 2AHP

Zastępca - Marzena Berlińska 3AN

Skarbnik - Katarzyna Stańczak 2BMP

Sekretarz - Jarosław Balcerzak 1D

Członek - p. Edyta Dubil 3CP

 

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 200 zł od dziecka.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
05109018410000000131230697

(w opisie prosimy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia)