RODO

1. Administratorem danych osobowych jest XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie ul.Żuromińska 4, 03-341 Warszawa (nr tel.: 22 811-02-63 adres e-mail: sekretariat@czarniecki.edu.pl)

 

2. W XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 723-243-696 lub adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl . W razie nieobecności Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został zastępca, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl

 

3. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

 

4. Klauzula dla rodziców - Monitoring (kliknij, aby pobrać)

 

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (kliknij, aby pobrać)

 

6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych uczniów podczas nauki zdalnej (kliknij, aby pobrać)

 

7. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób składających wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (kliknij, aby pobrać)