Biblioteka

Biblioteką szkolną opiekują się:


    Pan mgr Jerzy Krupiński
    Pani mgr Małgorzata Nogańska
    Pani mgr Halina Rondtke

    Pomagają im klasowi łącznicy z biblioteką i pasjonaci bibliotekoznawstwa.

    Biblioteka czynna:
    Poniedziałek - 9:00 - 16:00
    Wtorek - 9:00 - 16:00
    Środa - nieczynne
    Czwartek - 9:00 - 16:00
    Piątek - 9:00 - 16:00

    W zbiorach biblioteki znajdują się wydawnictwa z dziedziny:
    literatura polska i powszechna
    psychologia
    pedagogika
    socjologia
    politologia
    media
    historia sztuki
    historia muzyki
    językoznawstwo
    geografia
    nauki ścisłe

    Biblioteka prenumeruje czasopisma i prasę codzienną:
    "Wielcy Malarze Świata"
    "Wielcy Kompozytorzy Świata"
    "Kolekcja Sztuki Polskiej"

    Przy bibliotece działa multimedialna sala komputerowa.

    W czytelni można w ciszy i spokoju poczytać książki i odrobić lekcje, ale również miło spędzić czas z przyjaciółmi.

    Biblioteka udostępnia również uczniom salę do projekcji filmów edukacyjnych i dokumentalnych.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19 - 1 września 2020 r.

1. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece
w jednym czasie, tj. 2 osoby.

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
2. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki osobiście,
w godzinach pracy biblioteki.

3. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się przy wejściu do biblioteki.
2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę oraz sygnaturę książki .
3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
 

4. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
2. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.