Praktyki

Karta praktykanta i opinia

Prośba o przyjęcie na praktyki

 

PLANOWANE TERMINY PRAKTYK KL. II i III

27.09.2022 wtorek

26.10.2022 środa

24.11.2022 czwartek

12.12.2022 poniedziałek

27.01.2022 piątek

 

PRZYKŁADOWY SZCZEGÓŁOWY PLAN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podczas odbywania praktyk uczeń powinien:

- 15 godzin prowadzić obserwację

- 10 godzin asystować opiekunowi praktyk w działaniach 

- 5 godzin – samodzielnie, ale pod nadzorem opiekuna praktyk przeprowadzić zajęcia.

 

Podczas obserwacji uczeń ma za zadanie:

- poznać, jak funkcjonuje placówka, w której odbywa praktykę (zna plan dnia, program realizowany w tym dniu, podział dzieci na grupy, klasy)

- analizować funkcjonowanie podopiecznych w grupie rówieśniczej (jaki kontakt podopieczni mają z wychowawcą, nauczycielem, rówieśnikami)

- poznać zasady pracy pedagoga, psychologa w placówce

- poznać metody pracy z podopiecznymi

 

Podczas asystentury (za zgodą opiekuna praktyk) uczeń ma za zadanie:

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

- prowadzić wskazany element zajęć (np., pomagać dzieciom w pracach plastycznych, ubieraniu, wyjściu na dwór, odrabianiu lekcji, zapisywaniu pracy domowej)

- przygotować wskazane pomoce dydaktyczne 

 

Podczas samodzielnej pracy uczeń (za zgodą opiekuna praktyk) ma za zadanie:

- opracować i przeprowadzić zajęcia z podopiecznymi