XLVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie powstało w 1960 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 października 1960 r. wniesiono postulat wystąpienia do istniejącego wtedy Ministerstwa Oświaty o nadanie szkole imienia hetmana Stefana Czarnieckiego. Wniosek ten przyjęto i zatwierdzono. W budynku znajdującym się przy ul. Żuromińskiej 4 uczymy się od 30 lat. Od początku istnienia szkoła czynnie włączała się w lokalne życie i pracowała na rzecz najbliższego środowiska.

W 1999 r. XLVI LO wsparło przedsięwzięcie Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego zmierzające do budowy pomnika S. Czarnieckiego w Czarncy, gdzie znajdował się majątek rodowy hetmana.

Od 2002 r. istnieje w szkole wolontariat niosący pomoc niepełnosprawnym. Nasza placówka włącza się do akcji "Sprzątania Świata", Góra Grosza, ostatnio Święto Drzewa.

Wśród absolwentów XLVI LO są znani i lubiani dziennikarze i aktorzy: Monika Olejnik, Jacek Skiba, Monika Krzywkowska.

Patron naszego Liceum Ogólnokształcącego

patronJan Stefan Czarniecki

Urodzony: w roku 1599 w Czarncy koło Włoszczowy

Zmarł: 16 lutego 1665 w Sokołówce niedaleko Brodów na Ukrainie

Żył: 66 lat

Rodzice: Krzysztof Czarniecki, Krystyna Rzeszowska

Żona: Zofia Kobierzycka

Dzieci: Konstancja Joanna, Aleksandra Katarzyna

 

Jan Stefan Czarniecki herbu Łodzia - wybitny polski dowódca wojskowy; hetman polny koronny w 1665, wojewoda kijowski od 1664, wojewoda ruski od 1657, regimentarz od 1656, kasztelan kijowski od 1652. W wojsku polskim od 1621, walczył pod komendą Stanisława Koniecpolskiego w czasie kampanii szwedzkiej (1626-1629). Uczestniczył w kampanii moskiewskiej lat 1632 - 1634, w której po raz pierwszy wystąpił w stopniu oficerskim, jako porucznik chorągwi kozackiej hetmana Marcina Kazanowskiego. Brał później udział w licznych walkach z Kozakami i Tatarami. Sławę i uznanie zdobył w walkach z Bohdanem Chmielnickim (1648-1655). Po wybuchu powstania Chmielnickiego już w pierwszej bitwie pod Żółtymi Wodami dostał się do niewoli. W 1649 r. został wykupiony z niewoli. Rok ten był początkiem jego szybkiej kariery wojskowej. Dał się poznać jako nieprzejednany wróg Kozaków - odpowiedzialny jest za liczne i okrutne pacyfikacje ziem ukraińskich. W uznaniu zasług w 1655 roku otrzymał godność kasztelana kijowskiego.

 

Związał się blisko z dworem Jana Kazimierza. Był wybitnym dowódcą kawalerii, wypracowując i doprowadzając do doskonałości technikę wojny podjazdowej ("wojna szarpana"), głównie prowadzonej dzięki oddziałom partyzanckim. W czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) pozostał wierny królowi i w znacznym stopniu to dzięki niemu Jan Kazimierz mógł, po pokonaniu Szwedów, powrócić do Polski na tron. W roku 1655 bronił przez 3 tygodnie Krakowa, jednak pozbawiony posiłków musiał skapitulować. Rozważał przejście na stronę Karola Gustawa, ale za namową królowej Ludwiki Marii Gonzagi, pozostał wierny Janowi Kazimierzowi. Po powrocie króla ze Śląska objął dowództwo niezależnej dywizji. Wraz z J. S. Lubomirskim dowodził w kampanii 1656. Początkowa klęska w bitwie pod Gołębiem 18 lutego 1656 r., spowodowała zmianę taktyki obranej przez Czarnieckiego.

 

HerbW walkach ze Szwedami brały także udział oddziały chłopskie, które Czarniecki wezwał do walki. W efekcie polscy wodzowie osaczyli Karola Gustawa w widłach Wisły i Sanu. Czarniecki przeforsował plan marszu naprzeciwko szwedzkim posiłkom, co okazało się poważnym błędem strategicznym. Pomimo, iż pokonał wojska szwedzkie w bitwie pod Warką 1656, główna armia szwedzka wymknęła się z pułapki. Następnie wraz z Lubomirskim prowadził kampanię w Wielkopolsce, zakończoną bolesną porażką pod Kłeckiem. W kampani i 1657 początkowo operował głównie na Pomorzu, znakomitymi rajdami jazdy wprowadzając króla do Gdańska i wyprowadzając go z niego. Podczas wspólnej ofensywy Szwedów i ks. Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego kontynuował wojnę podjazdową, unikając walnej bitwy. Po rozdzieleniu się armii sojuszniczej wraz z Lubomirskim doprowadził do osaczenia i kapitulacji pod Czarnym Ostrowem armii Rakoczego. W końcu wojska szwedzkie ustępowały z terytorium Polski, ale Czarniecki walczył z nimi dalej na Pomorzu. W latach 1658-1659 był dowódcą oddziałów polskich w wyprawie armii sojuszniczej (brandebursko-polsko-habsburskiej) do Danii przeciw wojskom szwedzkim Karola X Gustawa. Jego największymi osiągnięciami było zdobycie szturmem twierdzy Koldyngii i przeprawa jazdy wpław na wyspę Als.

 

czarniecki smierc

Po wojnie ze Szwedami Czarniecki został wezwany na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej gdzie w roku 1660 pobił armię rosyjską pod Połanką i Basią. Sejm z roku 1661 podziękował Czarnieckiemu za jego wojenne zasługi. Zmarł wkrótce po mianowaniu go na hetmana polnego koronnego w 1665 roku.

Stefan Czarniecki jest polskim bohaterem narodowym i wzorem patriotyzmu. Tekst polskiego hymnu narodowego wspomina jego nazwisko:
"...Jak Czarniecki do Poznania,
po szwedzkim zaborze,
dla ojczyzny ratowania,
wrócim się przez morze..."
Nie należy jednak zapominać, że Czarniecki był najbardziej bezwzględnym polskim wodzem XVII stulecia. Jego wojska regularnie mordowały jeńców i ludność cywilną (w skali przewyższającej obyczaje epoki) oraz niesamowicie łupiły współobywateli. Sam Czarniecki zgromadził wielki majątek z łupów i okupów za jeńców.

 

 XLVI Liceum Ogólnokształcące - nowoczesność i tradycja

XLVI Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego było do niedawna mało znaną szkołą, której nie brali pod uwagę ambitni, myślący o dalszej edukacji gimnazjaliści. Jeszcze podczas naboru w czerwcu 2005 roku trudno było utworzyć planowane cztery klasy. Obecnie szkoła tętni życiem, z każdym rokiem przybywa oddziałów, a wzrastająca liczba uczniów jest najlepszym dowodem, że placówka rozwija się dynamicznie. Inicjatorem owych zmian jest dyr. Marek Nocuła, który przystępując w 2005 roku do konkursu na dyrektora liceum, zaproponował stworzenie na Targówku nowoczesnej, nastawionej na nauczanie języków - szkoły XXI wieku. Dziś liceum dysponuje atrakcyjną ofertą edukacyjną, która w ostatnich dwóch latach zaskarbiła sobie uznanie nie tylko młodzieży, lecz także rodziców i lokalnych władz. Warto zapoznać się ze szczegółami z życia placówki, które wyjaśnią, na czym polega fenomen XLVI LO.

Choć stała się ona szkołą nowoczesną, to wciąż żywa jest w niej tradycja. Kultywując pamięć o patronie Stefanie Czarnieckim, od lat organizowany jest konkurs "Hetmany". W roku szkolnym 2007/2008, uznanym w edukacji polskiej za rok Stefana Czarnieckiego, XLVI LO zorganizowało po raz pierwszy ogólnopolską edycję owego konkursu. Wzięło w nim udział kilkanaście szkół noszących imię Stefana Czarnieckiego z całej Polski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8 lutego 2008 roku podczas Gali Hetmańskiej, kiedy to wręczone zostały honorowe nagrody - statuetki Hetmana. Zwycięzcy wybrali się na wycieczkę po Europie śladami Stefana Czarnieckiego. Pod koniec stycznia 2010 roku młodzież z całej Polski znowu spotkała się w Warszawie na Gali Hetmańskiej, która zakończyła III Ogólnopolski Konkurs "Hetmany". W XLVI LO oprawa uroczystości szkolnych z uczestnictwem pary hetmańskiej w strojach z epoki, nagrody przyznawane corocznie uczniom (statuetka hetmana, plakietka hetmana, buława hetmańska), sala hetmańska, księga hetmańczyków, kodeks etyczny wreszcie logo szkoły - wszystko to przypomina, że uczniowie są Czarniecczykami.

Co do nowoczesnego charakteru szkoły, to nie polega on tylko na funkcjonalnym wyposażeniu biblioteki czy sal komputerowych i językowych, lecz przede wszystkim na kierunku, który obrano w nauczaniu. W roku szkolnym 2008/2009, obok oddziałów już istniejących - klasy psychologiczno-pedagogicznej (z praktykami pedagogicznymi), dziennikarsko-kulturoznawczej (z warsztatami dziennikarskimi), menadżersko-informatycznej i teatralnej (z warsztatami teatralnymi) - uruchomiony został oddział bilingualny z językiem niemieckim (czteroletni). Dzisiaj klasy dwujęzyczne to wizytówka naszej szkoły. To przede wszystkim uczniowie z tych klas biorą udział w wymianach międzynarodowych z partnerskimi szkołami w Getyndze, Szlezwiku i Bambergu, a także projektach międzynarodowych. Mają możliwość przystępowania do egzaminu DSD2. Kończąc szkołę, maturą w języku niemieckim będą mieli szansę na podjęcie studiów nie tylko w Polsce, ale także na uczelniach całej Europy.

Oferta językowa szkoły obejmowała sześć języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski i włoski. Od roku szkolnego 2010/2011 znajdzie się w ofercie również język hebrajski - efekt nawiązania kontaktów i pierwszej wymiany z Izraelem w październiku 2009. W ciągu tygodnia na naukę języków przeznaczono osiem godzin lekcyjnych, a zajęcia często prowadzą native speakers - lektorzy, dla których nauczany język jest językiem ojczystym. Systematycznie organizowane są zielone szkoły językowe, i wspomniane już wymiany międzynarodowe ze szkołami w Niemczech a także w Hiszpanii. Kontakty zagraniczne dotyczą nie tylko młodzieży, ale również i nauczycieli. Do tej pory od roku 2005 udało się nam gościć grupę nauczycieli z Getyngi(Niemcy) i Rondy(Hiszpania), uczestniczyliśmy także w rewizytach. To co jeszcze niedawno mogło się niektórym jedynie marzyć, dziś bez większych nakładów finansowych osiąga się w XLVI LO.

W październiku 2007 roku liceum, wraz ze szkołą partnerską w Rondzie, przystąpiło do dwustronnego projektu Comenius, zatytułowanego "Multimedialny podręcznik polsko-hiszpańsko-angielski", którego głównym celem było stworzenie, przy użyciu najnowszych technik informatyczno - komunikacyjnych, podręcznika do nauki wspomnianych języków. Uczniowie sfinalizowali także międzynarodowy projekt STEP 21, który miał na celu zbadanie białych plam w historii najnowszej. Zakończeniem edycji była multimedialna prezentacja gazety z rezultatami projektu w Berlinie w styczniu 2008 roku.

Od roku 2008 współpracujemy ze studencką organizacją ISEC uczestnicząc w projekcie "Enter Your Future" - przybliżającym kulturę z innych kontynentów. Nasi uczniowie spotykali się podczas warsztatów kulturowych prowadzonych w języku angielskim z trenerami pochodzącymi między innymi z Nigerii, Peru, Boliwii czy Indii. Od roku 2009 bierzemy udział w wymianie szkół warszawskich ze szkołami z Tel Avivu, projekcie organizowanym we współpracy z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.

Liceum ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą wybierać pomiędzy chórem, teatrem, kabaretem, zespołem muzycznym, wolontariatem, radiem internetowym, kołami przedmiotowymi a różnymi zajęciami sportowymi. Dobrze rozwija się współpraca z Muzeum Pałac w Wilanowie, zainicjowana w 2007 roku w formie Młodzieżowych Zespołów Muzealnych. Grupa młodzieży z XLVI LO, każdego roku uczestniczy w zajęciach rekonstrukcyjno - badawczych w muzeach warszawskich w wyniku których ma powstać multimedialna encyklopedia sarmacka. Liceum przy ul. Żuromińskiej to szkoła bezpieczna, która zapewnia swoim uczniom solidną edukację.

"Hetmany"

Hetman2

To realizowany od 1996 r. program edukacyjno - wychowawczy, w ramach którego uczniowie poznają patrona szkoły, jego czyny i epokę.

Do roku 2007 polegał on na rywalizacji młodzieży uczącej się wyłącznie w naszej szkole. Klasy pierwsze wykonywały pracę plastyczną pod hasłem "Hetman Stefan Czarniecki". Klasy drugie, a właściwie ich trzyosobowe reprezentacje, uczestniczyły w konkursie wiedzy o patronie - pod hasłem "Hetman Stefan Czarniecki, jego czyny i epoka". Zwycięzcy otrzymywali PRZECHODNIE STATUETKI HETMANA.

Od 2007 r. konkurs szkolny rozszerzony został na wszystkie szkoły w Polsce, które noszą imię Stefana Czarnieckiego i rozgrywa się w dwóch kategoriach - praca plastyczna i konkurs wiedzy. Biorą w nim udział zarówno szkoły podstawowe jak i ponadgimnazjalne. Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe oraz STATUETKI HETMANA.

 

 

 

Symbole i gadżety szkolne

logo LOGO SZKOŁY - Powstało w wyniku konkurs na 10 rocznicę Hetmanów w lutym 2006 roku.
statuetka STATUETKA HETMANA - przechodnia statuetka przyznawana uczniom za udział w dorocznym konkursie Hetmany oraz od roku 2006 Statuetka Hetmana przyznawana jest również nauczycielom, osobom i instytucjom współpracującym ze szkołą za budowanie i kultywowanie tradycji szkoły oraz zaangażowanie w przekazywaniu ideałów,o które walczył Patron Naszej Szkoły.
plakietkaMini PLAKIETKA HETMANA - wszyscy uczniowie wybierają spośród siebie osobę o postawie otwartego umysłu i serca, która nagradzana jest Plakietką Hetmana w czasie dorocznego święta szkoły Hetmany.
dlugopisyMini DŁUGOPIS - powstał w styczniu 2007r na uroczystość 46-lecia 46 Liceum. Na długopisie widnieje adres internetowy szkoły.
torbaMini TOREBKA Z LOGO SZKOŁY - powstał w styczniu 2007r na uroczystość 46-lecia 46 Liceum.
kubekMini KUBEK Z LOGO SZKOŁY - powstał w styczniu 2007r na uroczystość 46-lecia 46 Liceum.

krawatMini

KRAWAT Z LOGO SZKOŁY - pomysł krawatu powstał w X rocznicę Hetmanów. Krawat został zaprojektowany przez klasę IB. Jest on wręczany klasom pierwszym w czasie uroczystości pasowania na ucznia.
smyczmini SMYCZ - okazjonalny i bardzo praktyczny gadżet.
znaczekmini ZNACZEK - okrągły, ładny i pasuje do każdego stroju.
teczkamini TECZKA - Tekturowa teczka na dokumenty. Na pewno przyda się każdemu kto ceni sobie wygodę i praktyczność.