08 lutego 2024

Edukacja Targówek

Wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Zapraszamy na wykład online dr. hab. Jana Amosa Jelinka "Zadatki uzdolnień technicznych u dzieci” - 19 lutego o godz. 18.00

Obowiązują zapisy - zgłoszenia do 16 lutego:
- ankieta Forms: https://forms.office.com/e/ieDNASdhve
- lub zgłoszenia e - mail na adres: kszczawinska@um.warszawa.pl

 

Wykład wygłosi:

dr hab. Jan Amos Jelinek

  • profesor APS;
  • pracownik naukowo - dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
  •  kierownik Zakładu Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju;
  • zajmuje się badaniem rozwoju pojęciowego dzieci dla organizowania skutecznych sytuacji edukacyjnych;
  • autor publikacji poświęconych tematyce edukacji technicznej w wspierania rozwoju zadatków uzdolnień technicznych(np. Dziecko konstruktorem, 2018);

Słowo od autora:
Zagadnienie uzdolnień technicznych wśród dzieci jest rzadko poruszane wśród problemów edukacyjnych. Tymczasem zainteresowania dzieci światem techniki ujawniają się bardzo wcześnie. 
Podczas wystąpienia przedstawię okresy szczególnej wrażliwości ujawniające się w rozwoju dziecka, a które świadczą o ujawniających się zadatkach uzdolnień technicznych. Przedstawię czynniki, które sprzyjają rozwijaniu się uzdolnień technicznych i sposoby, które można wdrożyć w warunkach domowej, przedszkolnej i szkolnej edukacji, aby wspierać dziecięcy potencjał.

Źródło fotografii: archiwum prywatne Jana Amosa Jelinka

Zapraszamy!