25 maja 2022

XLVI Liceum Ogólnokształcące

25.05.2022 R. WIZYTA PANI RADCZYNI OBDULII

Dzisiaj mieliśmy zaszczyt gościć w naszym liceum panią Obdulię Taboadela Álvarez, która jest radczynią w Biurze Edukacji Ambasady Hiszpanii.

W pierwszej części spotkania klasa 1ah ćwiczyła idiomy z Panem Victorem Manuelem, przy użyciu aplikacji Plikers. Kolejną częścią spotkania był konkurs „Escape Room” dla klasy 2ah przygotowany przez pana Victora Manuela. W trakcie tego konkursu zostały, przez dyrekcję szkoły, panią radczynię oraz przez organizatora konkursu pana Victora Majusa,  wręczone nagrody dla finalistów z naszego liceum oraz  szkół podstawowych w ramach konkursu „Niech żyje czytelnictwo”. 

Wizytę Pani Radczyni w naszym liceum zakończyło spotkanie z dyrektorem, z koordynatorem sekcji dwujęzycznej Dionim Chura Nuñez oraz z całą kadrą nauczycieli języka hiszpańskiego.

Visita de la consejera Obdulia 25.05.2022

Hoy hemos tenido el honor de recibir a la Sra. Obdulia Taboadela Álvarez, quien es la consejera en la Oficina de Educación de la Embajada de España.

En la primera parte de la reunión, la clase 1ah practicó modismos con el Sr. Víctor Manuel, utilizando la aplicación Plikers. Durante la segunda parte de la visita tuvo lugar el concurso "Escape Room" preparado por el Sr. Víctor Manuel para la clase 2ah. Mientras duró el concurso, la dirección del colegio, la consejera y el organizador entregaron premios a los finalistas de nuestro colegio y de escuela primaria por el concurso "Viva la lectura".

La visita de la consejera Obdulia se finalizó con la reunión con el director, con el coordinador de la Sección Bilingüe Diony Chura Nuñez y todos los profesores de español.

Kategorie